Funktionskurser

Organisationskurser
IT kurserne er velegnede ved indførelsen af nye programmer og ved behov for en bred styrkelse af hele organisationen.
Firmakurser
Specielt tilrettelagt IT kursus for en hel afdeling, oftest med baggrund i en specifik problemstilling.

  •     


Så kan det ikke arrangeres mere tilrettet! Et funktionskursus tager nemlig udgangspunkt dybt nede i en konkret arbejdsopgave. Der arbejdes helt naturligt med denne arbejdsopgave og de relevante funktioner på kurset. I og med den enkelte arbejdsopgave varetages af enten en enkelt eller meget få medarbejdere, afholdes funktionskurser meget ofte for et meget lille deltagerantal. Helt ned til 1 deltager.

En del af de funktionskurser vi afholder omhandler rapporteringer. Disse er kendetegnet ved, at de er tilbagevendende. Dvs. der kan spares umådeligt meget tid på at automatisere processen ved hjælp af makroer og anden programmering. Ved at vælge et funktionskursus, frem for at lægge udarbejdelsen af automatiseringen eksternt er, at medarbejderen i langt højere grad har et overblik over processen. Det kan spare rigtig mange penge, hvis der senere skal rettes i systemet.

Et andet eksempel på funktionskurser er uddannelse af medarbejdere i faggrupper, der traditionelt ikke har den store erfaring i brugen af IT, men som grundet nye arbejdsopgaver eller krav, har behov for en introduktion til brugen af IT. Eksempel: En kantinedame skal til at reservere mødelokale vha. Outlook, lave kasserapport i Excel og og skrive dagens menu i Word. Altså meget definerede funktioner, der kan klares på en dag på et funktionskursus. Alternativet er flere undervisningsdage i hhv. Outlook, Excel og Word med introduktion til et utal af funktioner, der ikke er relevante for opgaven og derfor kan risikere at forvirre uhensigtsmæssigt.


Find os på G+ IT kurser Tlf: 70 238 237 - salg@officekonsulenterne.dk